ภาษา : 
  

  เข้าสู่ระบบ


  รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
  ปฏิทินกิจกรรม


  สังคมออนไลน์
ไม่พบข้อมูล


  เกี่ยวกับเรา

การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนานตื่นเต้นหรือเพื่อหาความรู้ การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักชนิดหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งนำรายได้จากประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) (SIPA) เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะนำเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ (ICT) มาพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงได้ผลักดันโครงการนำร่องด้วยการสร้างพื้นฐานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กระตุ้นให้กลุ่มท่องเที่ยวร่วมกันบริการนักท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งนับเป็นตัวอย่างของการใช้ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ระดับสูงภายใต้ชื่อ "Tourism c-Commerce" (อังกฤษ: Tourism Collabolative Commerce)หรือการพาณิชย์เชิงร่วมมือบนธุรกิจท่องเที่ยว ขยายโอกาสทางการค้าที่ช่วยเพิ่มรายได้สู่หน่วยธุรกิจ

  บทความ

 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยงแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆ สถานที่ราชการ ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่มีงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร ที่ทันสมัย ฯลฯ เพื่อชื่นชมความสวยงาม ความสำเร็จและเพลิดเพลินในกิจกรรม ทางการเกษตรในลักษณะต่างๆ ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ บนพื้นฐานความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกต่อการรักษา สภาพแวดล้อมของสถานที่นั้น 


  คำถามที่พบบ่อย

วันหยุดนี้จะไปเที่ยวไหนดี
เมืองไทยมีที่เที่ยวมากมาย ลองเลือกสักที่นะคะแล้ววางแผนเดินทางได้เลย หรือไม่ก็สามารถหาข้อมูลได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีข้อมูลเยอะรอให้คุณได้ไปเลือกท่องเที่ยวค่ะ
จะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศด้วยเครื่องบิน ควรไปก่อนเวลากี่ชั่วโมง
ควรเดินทางไปถึงสนามบินล่วงหน้า 1-2 ชั่วโมงค่ะ